ΡΕΛΙ-ΦΑΣΑ


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΛΙ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΛΙΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ